WebDesign © zemelva 2008Mezinárodní výstava Wroclaw /Polsko 28.09.2008
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - V1, CWC, CACIB, BOB
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - V2
« zpět