WebDesign © zemelva 2008Mezinárodní výstava Krakow 28.06.2009
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - V1, CWC, CACIB
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - V1, CWC, res. CACIB
« zpět