WebDesign © zemelva 2008" E " LULABY
* 08.09.2009
Father: :: ICh. Diana’s Homestead Allstarman
Mother: :: ICh. Alisha Ochey Wheaten Lulaby

5 weeks
First snow - Alisha + Ochey Ocharovanie + litter " E " Lulaby.

« back