WebDesign zemelva 2008Show Poland 09.- 10.09.2006
Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - 1Exc, CWC, Best Bitch , BOB
Alisha Ochey Wheaten Lulaby - 2x Best Junior
back