WebDesign © zemelva 2008Mezinárodní výstava Pohorje /Slovinsko 21.09.2008
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - V1, CAC, res. CACIB
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - V1, CAC, CACIB, BOB
« zpět