WebDesign zemelva 2008International Show Pohorje /Slovenia 21.09.2008
ICh. Mechta Poeta Ochey Ocharovanie - 1Exc, CAC, res. CACIB
Ch. Alisha Ochey Wheaten Lulaby - 1Exc, CAC, CACIB, BOB
back